Strona WWW

Stawiamy na jakość!

Realizacje

powrót

Kontakt:MJM Molak Sp. z o.o.

ul. Sportowa 21A
05-530 Góra Kalwaria

 

tel 22 262-86-37
fax 22 262-86-40

e-mail: biuro@mjm-molak.com

Dział Geodezyjny:
tel. 693-534-434

Dział Laboratorium Drogowego:
tel. 795-424-898

Dział Sprzedaży i Logistiki Kruszyw:
tel. 609-838-500

Dział Techniczny:
Tel. 721-464-555

 

1. DHL ZABRZE - kompleksowe wykonanie nawierzchni z kostki brukowei na drogach i placach manewrowych (10.000 m2)

2. IKEA w Jankach - kompleksowe wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na terenie CENTRUM HANDLOWEGO IKEA w Jankach, w ramach przebudowy układu komunikacyjnego: drogi zewnętrzne, place parkingowe, oznakowanie drogowe, przebudowa kanalizacji deszczowej (45.000 m2)

3.IKEA w Gdańsku - kompleksowe wykonanie robót drogowych przy realizacji rozbudowy PARKU HANDLOWEGO IKEA MATARNIA w Gdańsku: drogi zewnętrzne, place parkingowe, nawierzchnie dekoracyjne, przebudowa kanalizacji deszczowej (61.000 m2)

4. IKEA w Katowicach - wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na placach parkingowych, modernizacja płyty parkingu betonowego i kanalizacji deszczowej (14.000 m2)

5. Tesco w Szczawinie Zdroju - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na terenie Centrum Handlowego Tesco i drogach przylegajacych (4.500 m2)

6. LIDL w Koninie - kompleksowe wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

7. LIDL we Wrześni - kompleksowe wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

8. LIDLw Łodzi - kompleksowe wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

9. LIDL we Wrocławiu - kompleksowe wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

10. TESCO w Kaliszu - przebudowa zewnętrznego układu drogowego wraz z sygnalizacją świetlną

11. ELECTROWORLD we Wrocławiu - kompleksowe wykonanie dróg i placów parkingowych na terenie Parku Handlowego IKEA BIELANY

12. CENTRUM EKSPEDYCYJNO-ROZLICZENIOWE POCZTY POLSKIEJ we Wrocławiu - wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na placach manewrowych (19.000 m2)

13. KOMPLEKS OSIEDLOWY "MILCZAŃSKA" dla BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI - kompleksowe wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na terenie osiedla mieszkalnego "MILCZAŃSKA" przy realizacji II i III etapu (11.000 m2)

14. CENTRUM LOGISTYCZNE "SPEDPOL" w Nadarzynie - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na drogach i placach manewrowych (41.000 m2)

15. CENTRUM LOGISTYCZNE "IKEA" w Jarostach - wykonanie nawierzchni wraz z podbudowami z wykorzystaniem geosyntetyków pod drogi i place manewrowe, nawierzchnie na drogach zostały wykonane z masy mineralno-asfaltowej a na placach manewrowych z kostki brukowej

16. BUDOWA DROGI POWIATOWEJ w Górze Kalwarii - 1,5 km

17. HMS ŁÓDŹ - kompleksowe wykonanie robót ziemnych i nawierzchni pod halę i place składowe, wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej na drogach zewnętrznych (18.000 m2)

18. CIAT w Łodzi - wykonanie podbudów pod hale, place i drogi zewnętrzne, kompleksowe wykonanie nawierzchni z kostki brokowej (12.000 m2)

19. ULMA w Poznaniu - kompleksowe wykonanie robót ziemnych i nawierzchni pod place składowe i drogi manewrowe (23.000 m2)

20. UNILEVER w Poznaniu - wykonanie robót ziemnych i wzmocnienia gruntu

21. IKEA w Poznaniu - przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem podbudowy pod halę sprzedaży

22. DROGA EKSPRESOWA S-11 - wykonanie stabilizacji gruntów rodzimych i nasypów (4 km)

23. DROGA POWIATOWA w Nadarzynie - wykonanie nawierzchni dróg gminnych (3 km)

24. 2008/2009- Centrum Handlowe IKEA Łódź - kompleksowe wykonanie robót ziemnych, sieci sanitarnych, drenaż, gospodarka podłogowa. Kompleksowe wykonanie robót drogowych nawierzchniowych z oznakowaniem, podbudowy i nawierzchnie garażu

25. 25. 09-10/2009 – Budowa zachodniej obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi S11 na odc. Złotkowo-Autostrada A2 (Głuchowo) Etap I.

26. 10-12/2009 – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Kalisz.

27. 10-12/2009 – Rozbudowa drogi krajowej S-11 Poznań-Kórnik etap IV.

28. 11-12/2009 – Modernizacja placów i parkingów w Parku Handlowym IKEA Targówek

29. 01/2010 - 06/2011 - Rozbudowa Centrum Dystrybucyjnego w Jarostach. - Roboty ziemne, instalacje sanitarne zewnętrzne, instalacje gazowe zewnętrzne, roboty drogowe – HANIM NIERUCHOMOSCI

30. 10 -12/2010 -Modernizacja bocznicy kolejowej na terenie Centrum Dystrybucji Ikea Jarosty – HANIM NIERUCHOMOŚCI


31. 09/2009 - 10/2010 - Budowa Zachodniej Obwodnicy Poznania w ciągu S-11 na odcinku Złotkowo-Autostrada A2- SKANSA SA

32.  06/2011 - Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej na terenie Centrum Handlowego Ikea Franowo w Poznaniu- INTER IKEA CENTRE POLSKA SA

33. 11/2010 - 06/2011 - Budowa Marketu Budowlanego OBI - Park Handlowy Franowo - Bulwary Poznańskie

34. 06/2011 - 10/2011 -Budowa Centrum Handlowego Decathlon - Park Handlowy Franowo - Bulwary Poznańskie

35.10/2010 - 06/2011 - Budowa autostrady A2 węzeł Stryków - BUDIMEX SA

36. 06/2011 - BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 307 POZNAN- BUK

37. 10/2011 - MODERNIZACJA ULICY POZNAŃSKIEJ W KONINIE ETAP V

38. 08/2011 - Budowa obwodnicy Murowana Goślina koło Poznania-SKANSKA SA

39. 03/2011 - 02/2012 -Budowa "Pod Klucz" Instalacji rozładunku, magazynowania, przygotowania i transportu biomasy do kotła CFB 154 MW, opalonego biomasą wraz z niezbędną infrastrukturą -  ZEPAK Konin

40. Budowa "Trasy Górna" w Łodzi w ciągu drogi krajowej nr 1

41. Budowa Drogi Ekspresowej S-8 na odcinku Węzeł Walichnowy - Węzeł Wrocław (A1)

42. Przedłużenie Trasy Tramwajowej Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu

43. Przebudowa Ifrastruktury Drogowej przy Obiekcie Handlowym IKEA w Poznaniu

44. Budowa Infrastruktury Drogowej na terenie Centrum Handlowego IKEA w Poznaniu przy realizacji sklepu STRIP MALL

45. Budowa Drogi Obwodowej na terenie Parku Handlowego IKEA w Poznaniu

46. Budowa Zajezdni Tramwajowej Franowo w Poznaniu

47. Budowa Budynku Wydziału Historycznego wraz z zagospodarowaniem terenu drogami i zielenią w Poznaniu.

48. Rozbudowa i przebudowa istniejącego układu ulic w rejonie połączenia ulic: Krzywoustego, Ostrowskiej, Ługańskiej i Bodawskiej w Poznaniu

49. Budowa Centrum Logistyczno-Dystrybucyjnego w Koninku

50.Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie

51. Budowa Drogi Łączącej ul. Ks.Malinowskiego w Komornikach z ul. Tęczową w Głuchowie - etap II

52. Budowa Centrum Handlowego Selgros w Lublinie

53. Rozbudowa Istniejącej Hali Produkcujnej, Budynku Biurowego z Przynależną Infrastrukturą i Zagospodarowaniem Terenu - "HOMAG" Środa Wielkopolska

54. Budowa Osiedla: Poznań Nowe Winogrady