Strona WWW

Stawiamy na jakość!

Strona główna

powrót

Kontakt:MJM Molak Sp. z o.o.

ul. Sportowa 21A
05-530 Góra Kalwaria

 

tel 22 262-86-37
fax 22 262-86-40

e-mail: biuro@mjm-molak.com

Dział Geodezyjny:
tel. 693-534-434

Dział Laboratorium Drogowego:
tel. 795-424-898

Dział Sprzedaży i Logistiki Kruszyw:
tel. 609-838-500

Dział Techniczny:
Tel. 721-464-555

 

Firma MJM MOLAK wykonuje szeroki zakres robót inżynieryjno-drogowych na terenie całego kraju.


Naszą główną formą działalności są:
foto
  • kompleksowe wykonanie robót ziemnych przy budowie infrastruktury drogowej i kubaturowej
  • kompleksowe wykonanie nawierzchni drogowych w technologii konstrukcji z kostki brukowej i bitumicznej
  • kompleksowe wykonanie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy budowie infrastruktury drogowej i kubaturowej
  • kompleksowe wykonanie robót żelbetowych przy realizacji infrastruktury drogowej i kubaturowej
  • kompleksowe wykonanie prac w zakresie infrastruktury kolejowej
  • produkcja i sprzedaż Spoiwa Hydraulicznego "POLAL"
  • sprzedaż i logistykas kruszyw budowlanych

 


W każdej z wyżej wymienionych dziedzin naszej działalności gwarantujemy 100% wykonalności powierzonych nam zadań. Do ich realizacji posiadamy własny park maszynowy i profesjonalną kadrę pracowniczą.MJM MOLAK Sp. z o.o. wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołeczego Warszawy w Warszawie - XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000321375, wysokości kapitału zakładowego 300.000 zł.