Strona WWW

Stawiamy na jakość!

Strona główna

powrót

Kontakt:MJM Molak Sp. z o.o.

ul. Sportowa 21A
05-530 Góra Kalwaria

 

tel 22 262-86-37
fax 22 262-86-40

e-mail: biuro@mjm-molak.com

Dział Geodezyjny:
tel. 693-534-434

Dział Laboratorium Drogowego:
tel. 795-424-898

Dział Sprzedaży i Logistiki Kruszyw:
tel. 609-838-500

Dział Techniczny:
Tel. 721-464-555

Firma MJM MOLAK wykonuje szeroki zakres robót inżynieryjno-drogowych na terenie całego kraju.


Naszą główną formą działalności są:
foto
  • budowa dróg i placów manewrowych z betonowej kostki brukowej
  • budowa dróg z nawierzchni mineralno-asfaltowych
  • budowa sieci sanitarnych zewnętrznych
  • sprzedaż i logistyka kruszyw drogowych transportem kolejowym i samochodowym
  • roboty ziemne, wykopy i niwelacja terenu.

W każdej z wyżej wymienionych dziedzin naszej działalności gwarantujemy 100% wykonalności powierzonych nam zadań. Do ich realizacji posiadamy własny park maszynowy i profesjonalną kadrę pracowniczą.MJM MOLAK Sp. z o.o. wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołeczego Warszawy w Warszawie - XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000321375, wysokości kapitału zakładowego 300.000 zł.